નાગુંતૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગુંતૂત

  • 1

    તદ્દન બેશરમ કે ખોટી વાત.