નાગદંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગદંત

પુંલિંગ

  • 1

    ભીંતમાં મારેલો ખીલો.

  • 2

    ટોલ્લો.