નાંગરણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાંગરણું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાગરણું; વાસણ ઊંચકવા કરાતો એક ગાળો.

 • 2

  દામણું.

 • 3

  હળને ધૂંસરી બાંધવાનું દોરડું.

મૂળ

જુઓ નાંગળું

નાગરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગરણ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાગરની સ્ત્રી.

નાગરણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગરણું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વાસણ ઊંચકવા કરાતો એક ગાળો.

 • 2

  દામણું.

 • 3

  હળને ઘૂંસરી બાંધવાનું દોરડું.

મૂળ

જુઓ નાંગર