નાગું બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગું બોલવું

  • 1

    બીભત્સ બોલવું.

  • 2

    આડું બોલવું.

  • 3

    નામુકર જવું.