નાચ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાચ કરવા

  • 1

    તમાશા જેવા ચાળા કરવા.

  • 2

    જુદા જુદા તરંગ કરવા.