નાટકકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાટકકાર

પુંલિંગ

  • 1

    નાટક બનાવનાર.

  • 2

    નટ.