નાટકમંડળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાટકમંડળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાટક કંપની.

  • 2

    નાટક કરનારાઓની મંડળી.