નાટકવેડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાટકવેડા

પુંલિંગ બહુવયન​

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક નાટકમાં કરાતા હોય તેવા ચેનચાળા; નખરાં; ઢોંગ.