નાટ્યાત્મક વક્રોક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાટ્યાત્મક વક્રોક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાટકમાં પાત્રોએ ન ધાર્યો હોય એવો વિશિષ્ટ કે વિપરીત અર્થ પ્રેક્ષકોને પહોંચાડનારી-સંવાદની પ્રયુક્તિ; 'ડ્રામેટિક આય્રની' (સા.).

મૂળ

सं.