નાડીપરીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડીપરીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાડીની પરીક્ષા.