નાડીવૈદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડીવૈદ

પુંલિંગ

  • 1

    નાડી ઉપરથી રોગ પારખનાર વૈદ્ય.