નાડી તૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડી તૂટવી

  • 1

    મૃત્યુની વેદના થવી.

  • 2

    કમાવાની શક્તિ જતી રહેવી.