નાડી મંતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડી મંતરવી

  • 1

    સમજાવી-પટાવીને પોતાનું કરવું અથવા ઠેકાણે લાવવું.