નાડ જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડ જોવી

  • 1

    રોગ પારખવો.

  • 2

    વલણ જોવું.