નાડું પકડી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડું પકડી રાખવું

  • 1

    જિદ્દ પકડી રાખવી.