નાડ હાથમાં આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાડ હાથમાં આવવી

  • 1

    સ્વભાવ-વલણ ઓળખવાં-પારખવાં.