નાતમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાતમાં લેવું

  • 1

    નાત બહારનાને કે નાત બહાર મૂકેલાને પોતાની જ્ઞાતિમાં ભેળવવો.