નાતરે લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાતરે લાવવું

  • 1

    રાંડેલી કે ફારગતીથી છૂટી થયેલી સ્ત્રી સાથે પરણવું.