નાત બહાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાત બહાર કરવું

  • 1

    જ્ઞાતિજન તરીકેનો વહેવાર તોડી નાંખવો.