નાત બહાર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાત બહાર મૂકવું

  • 1

    જ્ઞાતિજન તરીકેનો વહેવાર તોડી નાંખવો.