નાદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરીબી.

  • 2

    દેવાળું.