નાધડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાધડું

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો +નાનું.