ગુજરાતી

માં નાધડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાધડિયું1નાંધડિયું2

નાધડિયું1

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો +નાનું.

ગુજરાતી

માં નાધડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાધડિયું1નાંધડિયું2

નાંધડિયું2

વિશેષણ

  • 1

    નાઘડું; નાનું.