નાના બાપનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાના બાપનું

  • 1

    હલકા કુળનું.