નાને મોંએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાને મોંએ

  • 1

    નાની ઉમરે; ઉંમર જોતા અઘટિત રીતે.