નામક્કર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામક્કર

વિશેષણ

  • 1

    નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

મૂળ

सा. नामुकिर

નામુક્કર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામુક્કર

વિશેષણ

  • 1

    નામુક્કર; નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

નામુક્કર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામુક્કર

વિશેષણ

  • 1

    નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

મૂળ

सा. नामुकिर