નામુક્કર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામુક્કર જવું

  • 1

    ઇન્કાર કરવો; ફરી જવું.

નામક્કર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામક્કર જવું

  • 1

    ઇન્કાર કરવો; ફરી જવું.