નામું ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામું ઉતારવું

  • 1

    નામું લખવું; જમેઉધારનો હિસાબ લખવો.

  • 2

    હિસાબની નકલ કરવી.