નામ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામ કરવું

  • 1

    નામાંકિત થવું.

  • 2

    લાક્ષણિક બદનામ થવું.

નામું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામું કરવું

  • 1

    (-ને ત્યાંથી) ઉધાર લાવવું-લેવું; નામે લખાવીને લાવવું.