ગુજરાતી

માં નામ કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામ કરવું1નામું કરવું2

નામ કરવું1

  • 1

    નામાંકિત થવું.

  • 2

    લાક્ષણિક બદનામ થવું.

ગુજરાતી

માં નામ કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામ કરવું1નામું કરવું2

નામું કરવું2

  • 1

    (-ને ત્યાંથી) ઉધાર લાવવું-લેવું; નામે લખાવીને લાવવું.