નામ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામ ઘાલવું

  • 1

    (કોઈ ખત ;યાદી, પત્રક ઇ૰ માં) નામ લખવું-દાખલ કરવું.