નામે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામે ચડાવવું

  • 1

    (-ને) હકદાર ઠરાવી, દસ્તાવેજમાં તેનું નામ લખાવવું.