નામ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામ લેવું

 • 1

  ચીડવવું; સતાવવું.

નામ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામ લેવું

 • 1

  સ્મરણ કરવું; જપવું.

 • 2

  નામ પાડવું; નામ દેવું.

નામ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામ લેવું

 • 1

  નામ ઉચ્ચારીને કહેવું કે બોલાવવું.

 • 2

  લાક્ષણિક પડકારવું; સામે કહેવું કે કાંઈ કરવું; પજવવું.