નારીકુંજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નારીકુંજર

પુંલિંગ

  • 1

    હાથીનો દેખાવ દેખાય તેવી સ્ત્રીઓના શરીરની ગોઠવણ.