નાવણ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાવણ ચડવું

  • 1

    સ્ત્રીને અટકાવ રોકાવો (ગર્ભાધાનમાં).