નાસતાં ભોંય ભારે પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાસતાં ભોંય ભારે પડવી

  • 1

    નાસવું મુશ્કેલ થવું.