નાસ્તિવાચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાસ્તિવાચી

વિશેષણ

  • 1

    નથી એમ કહેનાર; નાસ્તિક.

  • 2

    અભાવવાચક.