નાહી પરવારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાહી પરવારવું

  • 1

    સ્નાનાદિ કરીને તૈયાર થઈ જવું.

  • 2

    આશા કે બધો સંબંધ છોડી દેવો.