નિકાલ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિકાલ કાઢવો

  • 1

    તોડ-માર્ગ કાઢવો.