નિકાહ પઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિકાહ પઢવા

  • 1

    મુસલમાની વિધિએ લગ્નકરાર કરવા.