નિઘા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિઘા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિગાહ; નજર; દૃષ્ટિ.

  • 2

    ધ્યાન; સંભાળ; કાળજી.

  • 3

    લાક્ષણિક મહેરબાની.