નિત્યસમાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિત્યસમાસ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    આવશ્યક સમાસ, જેના પદ છૂટાં પાડવાથી તેનો અર્થ નીકળે જ નહિ ઉદા૰ જયદ્રથ; જમદગ્નિ.