નિભાવ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિભાવ કરવો

  • 1

    જેમ તેમ કરીને ચલાવવું; નભાવવું.

  • 2

    ભરણપોષણ કરવું; પૂરું કરવું.