નિમતાનદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિમતાનદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હિસાબ તપાસનારનું કામ કે હોદ્દો.