નિયમ બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિયમ બાંધવો

  • 1

    કાયદો કરવો.

  • 2

    રિવાજ કરવો.