નિરધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિરધાર

પુંલિંગ

  • 1

    નિર્ધાર; નિશ્ચય; નિર્ણય.

અવ્યય

  • 1

    નક્કી.

નિર્ધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિર્ધાર

પુંલિંગ

  • 1

    નિશ્ચય; નિર્ણય.