ગુજરાતી માં નિરામિષાહારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નિરામિષાહારી1નિરામિષાહારી2

નિરામિષાહારી1

વિશેષણ

  • 1

    નિરામિષ ભોજન કરનારું; શાકાહારી; 'વેજિટેરિયન'.

ગુજરાતી માં નિરામિષાહારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નિરામિષાહારી1નિરામિષાહારી2

નિરામિષાહારી2

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    અન્નાહારી.