નિરીશ્વરવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિરીશ્વરવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    ઈશ્વર નથી એવો મત.