નિરીશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિરીશ્વરવાદી

વિશેષણ

  • 1

    નિરીશ્વરવાદને લગતું.

નિરીશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિરીશ્વરવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    નિરીશ્વરવાદમાં માનનાર માણસ.