નિવેદન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિવેદન કરવું

  • 1

    નમ્રતાથી રજૂ કરવું; અરજ કરવી.

  • 2

    હેવાલ આપવો.