નિશ્ચે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશ્ચે

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો + ખચીત; અવશ્ય; ખાતરીથી.